Rugsėjo 18 d. įvyko pirmoji šių mokslo metų LSMU gimnazijos asamblėja. Jos metu bendruomenė pasveikino į gimnaziją atvykusius naujuosius mokinius bei mažuosius penktokus. Gimnazijos direktorius A.Bučnys pristatė mokytojų kolektyvą papildžiusius mokytojus bei palinkėjo jiems sėkmės nelengvame darbe. Nuoširdi padėka buvo skirta UAB "Rūta Žalioji" savininkams Ilonai Ir Mariui Tamošaičiams už prasmingą dovąną - tautinius kostiumus gimnazijos abiturientams. Pasveikinti ir vasarą vykusių tarptautinių olimpiadų prizininkai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Jukštaitė pristatė atnaujinto ugdymo turinio naujoves, o gimnazijos direktorius dar kartą priminė gimnazijos tvarkos taisykles ir susitarimus.

III klasės gimnazistai pristatė Lietuvos Respublikos Prezidento Gintano Nausėdos ir Mecenato Prano Kiznio dovaną - perleistą pirmojo lietuviško mėnraščio "Aušra" rinkinį ir jo reikšmę mūsų bendruomenei.

IV g. klasės mokiniai Mėta Vajauskaitė ir Benas Mickys pasidalino savo įspūdžiais iš vasarą vykusio Šiaurės Europos šalių mokyklų simpoziumo (NESS 2023) ir pakvietė II - III klasių gimnazistus priimti simpoziumo iššūkį šiais metais.