Vasario 13 d. ir vasario 27 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registracija į Bendruomenės dienas vyks dviem etapais:
    • Nuo sausio 31 d. iki vasario 5 d. į bendruomenės dienas registruojasi tėvai, kurie iš dalykų mokytojų per TAMO dienyną gaus pranešimą, kad yra kviečiami į individualų pokalbį. Registracijos nuoroda bus atsiųsta tuo pačiu pranešimu.
    • Nuo vasario 6 d. iki vasario 11 d. į bendruomenės dienas registruojasi tėvai, kurie su dalykų mokytojais nori susitikti savo iniciatyva. Registracija vyks gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija.

Informacija ir konsultacijos dėl registracijos į „Bendruomenės dienas“ teikiamos tel. (837) 36 32 79

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija