„Prancūzų kalba – raktas į jaunų žmonių profesinę sėkmę“ – tai Kaune LSMU gimnazijoje antradienį, balandžio 23 d., įvykęs forumas mokiniams ir jų tėvams. Forumas organizuotas kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje ir Kauno švietimo inovacijų centru. Forumas suteikė galimybę gauti daug praktinės informacijos, kur galima panaudoti turimas prancūzų kalbos žinias ir kaip jas pagilinti. Renginyje dalyvauti buvo pakviesti prancūzų kalbą besimokantys Kauno miesto, rajono mokiniai, sulaukta svečių ir iš Šiaulių gimnazijų. Forumas buvo skirtas LSMU gimnazijos ir kitų gimnazijų mokiniams bei jų tėvams daugiau sužinoti apie prancūzų kalbos galimybes.

Pirmoji forumo dalis, skirta mokiniams, nuo 12 val. vyko LSMU Veterinarijos akademijos Iškilmių salėje. Čia Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros vedėja Eglė Kačkutė papasakojo, kaip ir kur prancūzų kalba turėtų įtakos karjerai. Vėliau Prancūzijos prekybos rūmų Lietuvoje atstovas Anthony Poullainas kalbėjo apie prancūzų kalbą, kaip apie verslo kalbą. Šeimos medicinos gydytoja rezidentė Prancūzijoje Kotryna Paleckytė pasidalino žiniomis apie medicinos studijas Prancūzijoje, o Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų Ženevoje specialioji teisingumo atašė Rasa Svetikaitė kalbėjo tema „Prancūzų kalba diplomatijoje ir tarptautiniuose santykiuose“. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovas Artūras Petrošius apžvelgė prancūzų kalbos privalumus dirbant humanitarinės pagalbos srityje.

Antrojoje forumo dalyje (LSMUG) mokiniai dalyvavo dirbtuvėse, kurias vedė Thomas Bertin ir kuriose buvo mokoma, kaip prancūziškai parašyti CV, motyvacinį laišką. Taip pat mokiniai galėjo klausytis seminaro prancūzų kalba apie Europos savanorystės programą, su kuria supažindino Prancūzų instituto stažuotoja Pauline Breton. Šioje forumo dalyje UAB Novameta ir MB Straikas pristatė savo produktus ir veiklas, papasakojo apie savo darbo specifiką su Prancūzijos rinka ir karjeros galimybes.

LSMUG vykusioje trečiojoje forumo dalyje, skirtoje tėvams, buvo pateikta daug vertingos ir aktualios informacijos apie studijų galimybes ir gyvenimą Prancūzijoje, DELF-DALF egzaminus, karjeros planavimą prancūzakalbėje įmonėje, Europos savanorystės programą, prancūzakalbių poreikį Lietuvos darbo rinkoje.

Dėkojame visiems už entuziastingą dalyvavimą.