Mūsų mokykloje jai buvo ruoštasi ne vieną dieną. Dirbo visi bendruomenės nariai – tiek išdykėliai penktokėliai, tiek vyresnieji. Visiems į  pagalbą skubėjo mokytojai, auklėtojai, pavaduotojos,direktorius ir kiti mūsų bendruomenės nariai.  Jau vasario 1 dieną, kai organizatoriai paskelbė, kad turime nufotografuoti ar sukurti fotomontažus tema „Mes – Lietuvos piliečiai‘‘, plušėjo visi. Rezultatas puikus:  visas mokyklos pirmasis aukštas papuoštas kūrybiškomis, spalvotomis, originaliomis nuotraukomis, iš kurių man labiausiai įsiminė  du šeštokų darbai. Stovėjau ir svarsčiau,  iš kur mažieji sėmėsi  tiek fantazijos... Atrodo, nufotografuoti paprasti  flomasteriai, tačiau fotografijoje jie atgijo kaip trispalvis žiedas. Be fotomontažų penktų,devintų klasių mokiniai kūrė  ketureilius, skirtus Vasario 16-ajai. Labiausiai  įsiminė ir šypseną sukėlė šeštoko Marko Aišparo ketureilis  „Mylimiausia‘‘:
Nors už lango lietūs lyja,
Siaučia vėjas ar pūga,
Nieko nėra man gražesnio
Kaip gimtinė - LIETUVA!

Įsiminiau ir Gustės Venckutės (6a) ketureilio dvi paskutines eilutes: „Net ir svetimoj šaly gražiausioj/ Man nebus taip gera kaip čionai.‘‘ Argi ne gražu? Tiems, kas vietoj kūrybos labiau mėgsta pasmaližiauti, buvo suteikta proga atskleisti savo kulinarinius gebėjimus.  5-6 klasių mokinukai technologijų pamokų metu ruošė valstybės gimtadienio stalą: kepė kvapnius keksiukus bei puošė juos mūsų vėliavos spalvomis. Bibliotekininkė Irena Čekauskienė bibliotekoje  surengė parodą  šiai progai paminėti. Visa mokykla buvo išpuošta pačių mokinių lankstytais trispalviais paukščiais - laisvės simboliais.
 Šiandien 11 val. visi buvome pakviesti į iškilmių salę, kurioje vyko Vasario 16-osios minėjimas. Jį pradėjome „Tautine giesme.“ Nemoku apsakyti emocijų, kurios užplūdo, kai giedojome! Justas Daujotas(10b) ir  Darius Jokubauskas (11a) perskaitė  Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Po jo skambėjo prasmingi vienuoliktokų literatūrinės kompozicijos „Mus lietūs išverkė ir paukščiai iščiulbėjo’’žodžiai. Renginį tęsė mano bendraklasė Ieva Gaižauskaitė ir grupė „Mažoras“, klausėmės Dominyko Šimonio (10a) ir Gyčio Liutkausko (10a) dueto, merginų grupės dainų. Gerai žinomą M.Mikutavičiaus dainą „Aš tikrai myliu Lietuvą“ atliko instrumentinė mokinių grupė, vadovaujama tikybos mokytojo Mantvydo Randžio. Visi kartu dainavome „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Šventė nepaliko abejingų, mes kartu tarėme Lietuva, įkvėpėme Laisvės, įamžinome Istorinę praeitį.

Mingailė-Kotryna Ružytė,10c

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013