Spalio 11-12 d.  LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šias dienas tėvelius kviečiame dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje TĖVAMS.
  • Registracija vyksta nuo spalio 3 d. iki spalio 9 d. 16.00 val.

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013