Kovo mėnesio nekantriai laukiame dėl dviejų priežasčių – tai ne tik išsiilgto pavasario simbolinė pradžia, tai ir gimnazijos bendruomenei svarbus tradicinis  frankofonijos renginių mėnuo. Gimnazijoje vienas po kito randasi prancūziški ženklai, garsiau ir dažniau skamba prancūzų kalba. Gal ne visi moksleiviai žino, kas toji „frankofonija“ ir kodėl ją minime?

Frankofonija – tai kultūrinė organizacija, savo misija ir tikslais artima britiškajai Tautų Sandraugai, vienijančiai visas Britų imperijai priklausančias valstybes. Frankofonija vienija prancūziškai  kalbančius kraštus. Tačiau jos misija neapsiriboja vien lingvistine ar kultūrine sritimi, nors 1970 m. ji  buvo įkurta būtent šiuo tikslu.

Pagrindiniai Tarptautinės Frankofonijos Organizacijos (orig. OIF - Organisation Internationale de la Francophonie) uždaviniai – dialogo tarp įvairių pasaulio tautų ir kultūrų skatinimas, demokratijos plėtojimas, bendradarbiavimo, darnaus vystymo ir solidarumo stiprinimas, švietimo bei mokslo rėmimas šalyse narėse.

TFO vienija šalis, kuriose prancūzų kalba yra gimtoji, ir tas, kuriose ji yra valstybinė, oficialiai vartojama kalba, padedanti komunikuoti skirtingai kalbantiems tos pačios šalies regionams. Tos šalys, kuriose prancūzų kalba nėra ir niekada nebuvo kalbama, priklauso TFO tik  stebėtojo teisėmis bei dalyvauja (be teisės pasisakyti) nuolatiniuose Frankofonijos susitikimuose.

Terminu „frankofonija”, rašomu mažąja raide, apibūdinamas prancūzų kalbos paplitimas pasaulyje bei žmonės, kalbantys prancūziškai, sekantys Prancūzijos kultūrinį, visuomeninį bei politinį gyvenimą.

LSMU gimnazija, skatinanti prancūziškos kultūros pažinimą bei sklaidą, kviečia švęsti Frankofonijos mėnesį kartu. Tikimės, kad mūsų pasiūlyta programa padės įvairiapusiškai susipažinti su frankofoniška kultūra.

FRANKOFONIJOS mėnesio programa:

  • Kovo 8 d. kviečiame jaunuosius gimnazijos  frankofonus registruotis kartu su tėveliais į mūsų stažuotojo Swan Deman pirmąją prancūzų kulinarijos pamoką. Dėmesio - vietų skaičius ribotas, tad pakviesime tik pirmuosius 12 užsiregistravusiųjų! Registracija į kovo 8 d. prancūziškos kulinarijos pamoką su Swan Deman (LSMU gimnazija)
  • Kovo 18 d. kviečiame mūsų jaunuosius frankofonus registruotis kartu su tėveliais į antrąją gimnazijos  stažuotojo Swan Deman vedamą prancūzų kulinarijos pamoką. Dėmesio - vietų skaičius ribotas, tad pakviesime tik pirmuosius 12 užsiregistravusiųjų!
  • Kovo 20 d. ketvirtos  ir penktos  pamokų metu gimnazijos  poilsio erdvėje veiks prancūziškas BISTROT, moksleiviai bus pakviesti sudalyvauti viktorinoje apie Frankofoniją ir apdovanoti prizais už teisingus atsakymus.
  • Kovo 23 d. mūsų gimnazijos  mokytojas Benjamin Speelman pakvies vyresniųjų klasių moksleivius į paskaitą-diskusiją apie Frankofoniją bei jos kultūrinę ir politinę reikšmę įvairiuose pasaulio regionuose.
  • Kovo 30 d. gimnazijos frankofonų bendruomenę, jų tėvelius bei Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojus kviečiame apsilankyti mūsų gimnazijoje, kurioje  įsikurs  Prancūzų Instituto  prancūziškas knygynėlis. Galėsite įsigyti prancūziškų knygų, dalyvauti filmo peržiūroje ir diskusijoje.
   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013