Vasario 24 d. LSMU gimnazijos bendruomenė buvo pakviesta į jau III gimnazijos laidos šimtadienio šventę, vykusią Veterinarijos akademijos Iškilmių salėje.  Iškilminga abiturientų eisena prasidėjusi šventė atnešė žinią: liko tik simbolinės 100 dienų... Gimnazijos III klasių mokinių sveikinimas priminė, kad laikas rinktis savo kelią, kur link pasukti baigus mokyklą ir tai daryti klausant ne aplinkinių, o savo širdies, nes pačiam teks juo eiti.  Gimnazijos direktorius pasveikino abiturientus, prisimindamas ir padėkodamas šiai laidai už gražias mokyklines šventes, jų nuopelnus garsinant gimnaziją ir siekiant tikslų, o  šventės svečiai palinkėjo sklandaus  ateities kelio. Atėję pasidžiaugti, kokie vaikai užaugo, ir kartu pasveikinti, abiturientų tėveliai taip pat turėjo ką pasakyti – visi kartu užlipę į sceną  lyg prie didelio bendro šeimos stalo prisiminė tokią, atrodo, netolimą praeitį ir kiek jie daug paprastų, o kartu ir mistinių dalykų: kantrybės, švelnumo, drąsos ir stiprybės, verkti džiaugsmo ašaromis ir būti vienu metu keliuose vaidmenyse, išmoko, tapę tėvais. Ir visa tai ne dėl ko nors kito, tik dėl savo vaikų, kurie dėkingi džiaugėsi, kokius drąsius, kūrybingus ir šaunius turi tėvelius. 

Šventės šeimininkai, LSMUG IV g. klasių mokiniai, savo artimiesiems, svečiams ir mokytojams padovanojo spektaklį, paprasto žmogaus, paprastą gyvenimo istoriją, kuri kasdien kartojasi pasaulyje tūkstančius kartų – siekdamas savo tikslų kiekvienas mūsų susiduria su įvairiausiais sunkumais, kartais tai, dėl ko daug dirbame, įdedame daug pastangų ir širdies, pavargę nuo kasdienių nesėkmių ir sunkumų, staiga praranda prasmę ir tada norime tiesiog  viską mesti... Tačiau tuomet  tereikia nustoti žiūrėti į tą tolimą tikslą, apsidairyti aplink  ir pamatyti, kiek nuostabių dalykų nutinka čia ir dabar aplink mus, kokie įdomūs sutikti žmonės, kokios ryškios pasaulio spalvos, kokie švelnūs kasdieniai garsai  - ir vėl pamatyti prasmę, prasmę keliauti ir džiaugsmą kiekviena tos kelionės akimirka...

Šimtadienį  baigė  drąsinantys  V. Mačernio žodžiai:
Pasipuošęs, smagus,
Kunigaikštis šaunus
Saulės karšty, šešėlių kaskadom
Jojo priekin ilgai
Ir dainavo linksmai,
Ir ieškojo šalies Eldorado.

Bet paseno jisai,
Ir šešėlių sparnai
Širdį pridengė, kai nesurado
Vietos žemės kraštuos,
Nors bent kiek panašios
Į regėtą svajoj Eldorado.

Prasibastęs ilgai
Ir paliegęs visai,
Piligrimo šešėlį terado.
– Ei, šešėli, šįsyk, –
Tarė jis, – pasakyk,
Kur yra ta šalis Eldorado?

– Virš mėnulio kalnų
Ir jo slėnių tamsių,
Žemiau saulės šešėlių kaskadų
Joki priekin šauniai, –
Jam atsakė tasai, –
Jei tu ieškai šalies Eldorado...

Po šventės, atsigaivindami  kava ir arbata bei besimėgaudami  abiturientų tortu, dar ilgai visi dalinosi įspūdžiais, nuotaika ir atsiliepimais bei fotografavosi atsiminimui. LSMUG bendruomenė dar kartą pamatė, kokie kūrybiški, grojantys, dainuojantys, šokantys ir vaidinantys, be galo šilti, paprasti ir pasaulietiški vaikai mokosi gimnazijoje.

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013