Birželio 1-ąją mūsų gimnazijos mokiniai ne tik baigė mokslo metus, bet ir paminėjo itin skaudžią mūsų tautai istorijos datą - pirmuosius trėmimus į Sibiro platybes. 1941 m. birželio 14-ąją daugybė Lietuvos žmonių, o ypač inteligentų, buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus ir deportuoti iš šalies.

Šių metų Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos pasiūlytos akcijos pavadinimas „Palikti namai“. Ruošdamiesi šios dienos minėjimui mūsų gimnazistai pasidalino savo artimųjų prisiminimais apie tremtį, jausmus apie paliktus gimtuosius namus, nebesitikint į juos sugrįžti. Istorijos, pilietiškumo, dailės pamokose aptarėme su mokiniais, kodėl svarbu turėti namus, ką reiškia jų netekti. 7kl., Ig. kl. mokiniai kūrė koliažus, kuriuose vaizdavo buvusius tremtinių namus, didelį dėmesį skirdami įvairioms namų detalėms - rūtų darželiams, klevui, ąžuolui prie jų. Šia savo veikla dar kartą prisiminėme mūsų tautos istoriją, pagerbėme buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.

7a kl. mokinė Gabrielė Čivinskaitė

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013