Iššūkis?! Iššūkis po iššūkio! Vienas, antras ir taip be galo. O pats didžiausias dar laukia.

  • Sulaužyti stereotipus: check. 
  • Supažindinti bendramokslius su Pietų Amerikos žemynu: check. 
  • Pramokti ispanų kalbos, manau, check. 
  • Susirasti pažinčių: check (Juan Ignacio Kalvelis jau mano Facebook drauguose).
  • Sudominti NORS vieną mokyklą, kuri mus pasikviestų: check. (aplankysime net dvi, o greičiausiai gal ir tris ar keturias).
  • Susiplanuoti kelionę: check (be Simono bubenimo ir jo „reikia tą, reikia aną”, kas žino, ar būtų pavykę). Išsimaudyti Igvasų pursluose, paragauti matės, praleisti 19 mažamiegių naktų, nukeliauti į piečiausią pasaulio gyvenamą miestą, pamatyti milžinišką 5 km pločio ledyną ežere, įveikti kelias dešimtis tūkstančių kilometrų kiek įmanoma įvairesnėmis transporto priemonėmis, pašokti tango? Čia tik dalis tų, dar laukiančių, iššūkių.

Kyla klausimų? Ko mums ten į tą Pietų Ameriką trenktis? Ispanų galima išmokti Ispanijoje? Nuostabių vietų yra ir gerokai arčiau? Susipažinti su argentiniečiais galima ir čia? Taip! Ispanijoje jau buvome ir kalbos pramokome, Kaune gyvenanti argentienietė Maria José neseniai aplankė mūsų Pietų Amerikos klubą… Bet mokymasis apie Pietų Ameriką alkio nenumalšino, priešingai!

Pietų Amerika, atrodo, toks tolimas ir beveik nieko bendra su Lietuva neturintis kraštas: ten vasara - čia žiema; mes Kalėdų rytą alpstam, kad tik pasnigtų, o tuo metu plieskiant karštai saulei argentiniečiai tingiai guli šalia baseinų, gurkšnoja koktelius ir valgo ledus, na, o per Jonines laužais pasišviečia gūdžiausią metų naktį. Ten žmonės linksmi ir nerūpestingi! O čia liūdesys išsisklaido tik  pražydus pirmoms tulpėms…

Tačiau per mokslo metus lankytuose užsiėmimuose apie Lotynų Ameriką sužinojome, kad visgi mus daug kas sieja. Domėjimasis kita kultūra, ispanų kalbos pamokos, užsimezgę ryšiai su bendraamžiais leido suprasti, kad tie patys iššūkiai žmones paliečia įvairiuose pasaulio kampeliuose - imigrantų integracija, ekonominis nestabilumas, terorizmo grėsmė, šylantis klimatas ir pan.  O ką ir bekalbėti apie ten nusikėlusią mažą Lietuvos dalelę - plačiai pasibarsčiusias Pietų Amerikos žemyne lietuviškas saleles, kuriose vis dar juokaujama lietuviškai, puoselėjami tautiniai šokiai ir kiekvieną vasario 16 d. godžiai ragaujamas mūsų tautinės virtuvės perlas: šutinti kopūstai! Ar patikėsi?!   Taigi, išsigryninę vertybes: tolerantiškumą ir pagarbą, drąsą ir pažinimą, vieningumą ir komandinį darbą, kupini ambicijų ir noro bendrauti, išsikėlę tikslą sulaužyti stereotipus ir nusiteikę iššūkiams, LSMU gimnazijos moksleivių grupė, lydima ispanų kalbos mokytojos Gabrielės Petraitytės,  geografijos mokytojo Simono Šabanovo ir tarptautinių ryšių koordinatorės Ingridos Krasauskienės, esame pasiryžę nuvykti ir pamatyti savomis akimis viską, apie ką tiek daug visus metus kalbėjome. Manau, kad vertingiausia iš kelionės bus ne suvenyrai ir netgi ne nuotraukos, o tai, ką ten būdami suprasim, kuo praturtėsim, kas liks mūsų širdyse ir kuo pasidalinsim grįžę.

Nori žinoti, kaip mums sekasi? Sek mus Instagram’e: lsmug_southamerica.

¡Hasta la vista, amigos!

Vilius Paševeckas, Ig C klasė ir Pietų Amerikos klubas

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013