Gruodžio 15 d. LSMU gimnazijoje vyko JAV ambasados ir anglų kalbos mokytojų organizuotas renginys, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurio metu JAV ambasados kultūros atašė Lietuvoje Althea Cawley - Murphree skaitė paskaitą vyresniųjų klasių gimnazijos mokiniams. Pakaitos tema „U.S. Diplomacy and the History of U.S. - Lithuanian Diplomatic Relations“.

Diplomatė supažindino mūsų moksleivius su JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių istorija; jų praeitimi ir dabartimi. Apžvelgė Jungtnių Amerikos Valstijų diplomatijos svarbą pasaulyje, diplomatų veiklas ir politines aktualijas.

Pasibaigus paskaitai mūsų gimnazijos mokiniai ilgai nenorėjo paleisiti viešnios ir užpylė ją klausimų lavina, demonstruodami puikias istorijos, politikos ir anglų kalbos žinias.
JAV kultūros atašė pakvietė mūsų mokinius aktyviai dalyvauti ambasados organizuojamuose renginiuose ir projektuose, kurių tikslas skatinti jaunimo tarpkultūrinį pažinimą ir ugdyti jų pilietiškumą bei demokratines vertybes.

Dėkojame viešniai iš JAV ambasados už labai įdomią paskaitą bei visiems dalyvavusiems už aktyvumą.

Mokytoja Jolanta Lėgaudaitė

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013