2022-11-15 dieną vyko Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados I etapas (mokyklų etapas). Džiaugiamės didėjančiu LSMU gimnazijos dalyvių skaičiumi. Pirmame etape varžėsi dvidešimt keturi LSMUG moksleiviai. Devyniolikai geriausiai pasirodžiusių moksleivių pasiūlyta dalyvauti II-ame etape.

Linkime jiems sėkmės!

IT mokytojai Daiva ir Kęstutis

Lapkričio 15-16 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 13 d. galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija

Spalio 28 d. LSMU gimnazijoje įvyko jau tradicija tapusi Karjeros ugdymo diena. Džiaugiamės, kad po ilgo laiko tarpo jaunesniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę išvykti į įmones, o vyresnieji – susitikti su įvairių profesijų atstovais auditorijose, o ne prie kompiuterių ekranų.

Spalio 25–ąją gimnazijos III – IV klasių mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos ir lietuvių kalbos pamokoje (mokyt. Daiva Žemaitienė, Rasa Kučienė), skirtoje LR 1922 m. Konstitucijos 100–mečiui ir 1992 m 30–mečiui paminėti. Renginyje dalyvavo VDU Teisės fakulteto docentas Linas Meškys. Diskusiją su mokiniais moderavo mūsų alumnas Karolis Orlauskas, studijuojantis teisę minėtame universitete. Pašnekovai aptarė Konstitucijos, kaip vieno svarbiausių valstybės dokumentų, reikšmę visuomenei ir žmogui. Kalbėjo, kad ji užtikrina kiekvieno piliečio teises demokratinėje valstybėje. Mokiniai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę apie kai kurių Konstitucijos straipsnių svarbą jauno žmogaus gyvenime, paprovokuoti pašnekovus, užduodami argumentuotus klausimus.

Susitikimo valanda neprailgo, tai buvo, anot mokinių, plečianti akiratį su įdomiais pašnekovais integruota pamoka.

Organizatoriai

Mieli I–III gimnazijos klasių mokiniai,

prasideda atranka į projektą „MBA – LSMUG VIENA ŠEIMA“

2022–2023 m. m. Tai jau daugelį metų trunkantis projektas su mūsų draugais iš Montgomery Bell Academy iš Jungtinių Amerikos Valstybių. Šių metų projekto tema bus skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos istorijai. Projekto dalyviai dalyvaus nuotoliniuose susitikimuose su amerikiečių mokiniais, dalinsis savo tyrimais, o vėliau turės galimybę išvykti susitikti su savo bendraamžiais JAV bei priimti juos mūsų gimnazijoje.

Spalio 19 dieną kartu su II g. A, II g. B ir II g. C moksleiviais išvykome į pilietiškumo dieną Vilniuje. Mūsų laukė dvi veiklos: interaktyvi paroda - edukacinis užsiėmimas „Permainų metas 1985-1995 m.“ ir ekskursija buvusiame KGB vidaus kalėjime. Norisi visiems rekomenduoti parodą, kurioje atsikuriančios Lietuvos ir nepriklausomos valstybės sėkmės ir sunkumai pateikiami per muziką, dailę, teatrą, kitas meno formas. Menininkų pasipriešinimo formos buvo kitos, tarkim: grupės Antis dainos, iškalbingas Šarūno Saukos paveikslas „Žmogus, turintis problem“, politinių lėlių teatras, eksponuojami originalūs filmų plakatai ir vaizdo įrašai. Parodoje turėjome progą patys susipažinti su turiniu: klausytis, paliesti, atidaryti, žiūrėti filmuotą medžiagą. Gavome 15 minučių, kad suprastume parodą, o užduotis buvo, kuo daugiau įsiminti. Tuomet varžėmės protų kovoje ne tik atsakinėdami, bet ir žaismingai piešdami, spėliodami. Antrojoje dienos stotelėje susipažinome su buvusio KGB kalėjimo Vilniuje struktūra, sudėtingomis kalinių gyvenimo sąlygomis, moralės silpninimo kameromis, naudojant vandenį, šviesas, tamsą, šalčio ir vienatvės būsenas. Ekskursijos finišu tapo egzekucijų kamera, kur buvo nužudytas žymus partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Galime sakyti, kad egzekuciją matėme savo akimis, žvilgtelėję į vaidybinio filmo užkulisius. Sakytume, kad šie baisūs dalykai tolima istorija, bet už 850 kilometrų, Ukrainoje, žmonėms vis dar tenka kovoti dėl galimybės būti laisviems ir nesuvaržytiems agresoriaus.

Istorijos mokytojas Matas Toliušis