LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA

 Atostogų/pusmečių trukmė 2019-2020 m. m.

2019 2020 pamoku laikas

PASTABA
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Pusmečių trukmė 2019-2020 m. m.

2019 2020 pusmeciu trukme

2019 2020 atostogos

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013