Gimnazija, organizuodama mokinių mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, naudoja Microsoft ofice365 TEAMS aplinką.