Rugsėjo 10 dieną vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Jame pristatytos 2013/2014m.m. prioritetinės darbo kryptys, ugdymo planas, mokinių adaptacija mokykloje, mokėjimo už ugdymą tvarka, uniformos dėvėjimo tvarka, mokinio elgesio taisyklės, lankomumas, įėjimo į mokyklą ir išėjimo iš mokyklos tvarka.

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013