Raštingumo dieną Jungtinių Tautų Švietimo mokslo ir kultūros organizacija UNESCO mini jau daugiau nei 40 metų. Tarptautinės raštingumo dienos minėjimą kasmet inicijuojanti UNESCO komisija siekia, kad raštingumo skatinimas būtų laikomas svarbiu nacionalinės ir tarptautinės politikos klausimu.

Kalba – vienas svarbiausių tautos požymių greta istorijos ir papročių. Norint, kad ji gyvuotų, reikia išsaugoti jos vartojimą, siekti visuotinio raštingumo. Juk raštingam žmogui lengviau pažinti pasaulį – toks žmogus gali jaustis laisvas. Raštingumo gimtąja kalba reikia, kad nepaskęstume visuotiniame raštingume.

Minėti Tarptautinę raštingumo dieną mūsų gimnazijoje jau tapo tradicija. Diktantus rašo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Lituanistų iniciatyva visų dalykų mokytojai pasitikrina, ar šiame globaliame pasaulyje kalbėdami, skaitydami įvairiomis kalbomis nepamiršo gimtosios kalbos rašybos. Lietuvių kalba – viena sunkesnių pasaulio kalbų, tad nenuostabu, kad jos turtingas žodynas turi ir tokių žodžių, kuriuos vartojame ne kasdien. Tad klaidų gali padaryti ir raštingiausieji. Kalbai pažinti, mokėti ribų nėra. Todėl džiaugiamės, kad kiekvienais metais rašyti diktanto susitenka vis daugiau mokytojų. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą administracijai, istorikams, matematikams, fizikams, užsienio kalbų mokytojams ir kitiems kolegoms.

Šiais metais geriausiai diktantą parašė anglų kalbos mokytoja Dovilė Spudienė, matematikos mokytoja Ingrida Masaitienė, gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys.

Dėkojame visiems. Lauksime ir kitais metais.

LSMU gimnazijos lituanistai