Vasario 7-8 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis LSMUG moksleivių tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks vasario 7-8 d. nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius nuo sausio 30 d. 13:00 iki vasario 5 d. galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija