Mokinių pasirinktos tyrinėjimų sritys labai įvairios: vieni gilinsis į vandens, oro, maisto taršos problemas, kiti vykdys biomedicininius, biocheminius tyrimus, treti aiškinsis, kaip biologiniai, psichologiniai ar aplinkos faktoriai veikia žmogaus vaizduotę.

Sausio 9 dieną atliktų tyrimų rezultatai bus pristatyti mokyklos bendruomenei.

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013