Papildomas priėmimas mokytis LSMU gimnazijoje 2019-2020 m.m.

 

Klasė Laisvų vietų skaičius Prašymų priėmimas
III gimnazijos 6

Prašymai priimami nuo 2019 m. birželio 3 d. iki birželio 26 d. (tik el. būdu)

8 klasė 3 Prašymai priimami nuo 2019 m. birželio 19 d. iki birželio 26 d. (tik el. būdu)

 


Stojamojo testo į 8 klasę organizavimo etapai:

Etapas Data ir laikas Pastabos
Registracija į stojamąjį testą Birželio 19-26 d. Prašymai tik internetu www.lsmugimnazija.lt pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
Stojamojo testo mokestis (50 eurų) Iki birželio 28 d. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Stojamasis testas Birželio 28 d. Registracija 8.45-9.45 val., turnyro pradžia 10.00 val., trukmė 2 val.
Stojamojo testo rezultatai Iki liepos 3 d. Asmeniškai el. paštu, nurodytu prašymo formoje.
Pradinis vienkartinis mokestis (150 eurų) Iki sutarties pasirašymo dienos Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Pradinis vienkartinis mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Sutarčių pasirašymas  Individualiai suderintu laiku Pasirašant sutartį reikia turėti „Mokinių priėmimo į LSMU gimnaziją 2019-2020 m. m. tvarkos“ 15 punkte nurodytus dokumentus.
Sutarties pasirašymo metu mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Stojamojo testo į III gimnazijos klasę organizavimo etapai:

Etapas Data ir laikas Pastabos
Registracija į stojamąjį testą Birželio 3-26 d. Prašymai tik internetu www.lsmugimnazija.lt pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
Stojamojo testo mokestis (50 eurų) Iki birželio 28 d. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Stojamasis testas Birželio 28 d. Registracija 8.45-9.45 val., turnyro pradžia 10.00 val., trukmė 2 val.
Stojamojo testo rezultatai Iki liepos 3 d. Asmeniškai el. paštu, nurodytu prašymo formoje.
Pradinis vienkartinis mokestis (150 eurų) Iki sutarties pasirašymo dienos Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Pradinis vienkartinis mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Sutarčių pasirašymas  Individualiai suderintu laiku Pasirašant sutartį reikia turėti „Mokinių priėmimo į LSMU gimnaziją 2019-2020 m. m. tvarkos“ 15 punkte nurodytus dokumentus.
Sutarties pasirašymo metu mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013