PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2022-2023 M. M.

Skelbiame informaciją dėl „Ketvirtokų žinių lygos“ organizavimo 2022 m.

Ketvirtokų žinių lygos I turnyro organizavimo tvarkos priedai:

Ketvirtokų žinių lygos I turnyro vykdymo etapai:

Etapai Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo turnyre pateikimas Nuo sausio 19 d. iki vasario 1 d. 16.00 val. Prašymą užpildo mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt  skiltyje PRIĖMIMAS.
Turnyro vykdymo mokestis Iki vasario 3 d. 16.00 val. Už turnyrą renkamas 50 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Turnyro vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“.
Prašymo dėl dalyvavimo turnyre gavimo patvirtinimas Iki vasario 2 d. 16.00 val. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Ketvirtokų žinių lygos turnyre, turnyro dalyviui suteiktas kodas ir turnyro vykdymo nuoroda.
Techninė turnyro vykdymo treniruotė Vasario 3 d. 16.00 val.

Techninė treniruotė – tai bandomasis turnyro vykdymo etapas, kuriame dalyviai gali dalyvauti kartu su tėvais. Svarbu, kad į techninę treniruotę dalyviai prisijungtų susipažinę su Turnyro organizavimo tvarkos 2 ir 3 punktais bei su instrukcijomis pateiktomis LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS.

Registracija prieš turnyrą Vasario 5 d. nuo 8.30 val. iki 9.45 val. Dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pageidautina pasą arba asmens tapatybės kortelę), prisijungimo prie testo vykdymo aplinkos duomenis.
I žinių lygos turnyro testas Vasario  5 d. 10.00-11.00 val. Turnyro vykdymo reikalavimai pateikti „Ketvirtokų žinių lygos I turnyro organizavimo tvarkos” 2–3 punktuose.  Turnyro metu galima turėti juodraštį, rašymo priemonę.
I turnyro rezultatų skelbimas Iki vasario 19 d. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą.

 


Skelbiame mokinių priėmimo į 5 klasę 2022-2023 m. m. datas:

2022 priemimas 5 klase

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos 5 klasėje mokiniams ir jų tėvams 2022 m. balandžio 12 d. bus organizuojama atvirų durų diena.


PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 2022-2023 M. M.

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę 2022-2023 m. m. vyks šiais etapais:

2022 stojimas Ig klase

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos I gimnazijos klasėje mokiniams ir jų tėvams 2022 m. gegužės 12 d. bus organizuojama atvirų durų diena.