Patvirtinta „Mokinių priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją 2020-2021 m. m. tvarka“. Kviečiame susipažinti.


Dėl mokinių priėmimo į 5 klasę

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją 2020-2021 m. m. tvarkos 13.2 punktu, skelbiame, kad po LSMU bendruomenės narių vaikų priėmimo liko 12 laisvų vietų į 5 klasę. Į jas kviečiami mokiniai, dalyvavę „Ketvirtokų žinių lygos“ I turnyre, atsižvelgiant į turnyro rezultatus ir papildomai pridėtus taškus pagal Priėmimo tvarkos 5 punkte nurodytus mokinio pasiekimus.

Informuojame, kad „Ketvirtokų žinių lygos“ I turnyro reitingas, atsižvelgiant į papildomai pridėtus taškus pasikeitė. Paskutinio pakviesto mokinio reitingo balas → 111.

Gegužės 22-25 d. bus priimami prašymai dėl vaikų priėmimo į LSMU gimnazijos 5 klasę. Prašymus pateiks tėvai, kurių vaikai Priėmimo komisijos sprendimu bus pakviesti į LSMU gimnaziją. Pakviestųjų mokinių tėvus Priėmimo komisija informuos asmeniškai.

 

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013