Lapkričio 14-15 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registracija į individualius pokalbius vyko nuo lapkričio 6 d. iki lapkričio 12 d. 
  • Informacija ir konsultacijos dėl registracijos į „Bendruomenės dienas“ teikiamos tel. (837) 36 32 79

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija