PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2024-2025 M. M.

Skelbiame mokinių priėmimo į 5 klasę 2024-2025 m. m. datas:

2024 priemimas 5 klase 2v

 

Stojamojo testo į 5 klasę vykdymo etapai 20232024 m. m. 

Etapas Data ir laikas Pastabos
Stojamasis testas Balandžio 27 d. 10.00–11.40 val. Testo trukmė 1,5 val. Testas atliekamas raštu.
Stojamojo testo rezultatų skelbimas Iki gegužės 16 d. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą 
Sutarčių su įstojusiais mokiniais pasirašymas Gegužės 20-22 d.

Iki sutarties pasirašymo dienos reikia:
- užpildyti el. prašymą dėl priėmimo gimnazijos el. svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS.
- Sumokėti pradinį vienkartinį 400 eurų mokestį. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Pradinis vienkartinis mokestis, mokinio vardas, pavardė, klasė“
Pasirašant sutartį reikia pateikti:
- Gimimo liudijimą;
- Pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- Kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (400 eurų).

 


PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 2024-2025 M. M.

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į I gimnazijos (9 kl.) klasę organizavimo 2024 m.

 

Stojamojo testo į I gimnazijos (9 kl.) klasę vykdymo etapai 20232024 m. m. 

Etapas Data ir laikas Pastabos
Stojamasis testas Gegužės 18 d.  10.00-12.20 val. Testo trukmė 2 val. Testas atliekamas raštu
Stojamojo testo rezultatų skelbimas Iki gegužės 24 d. 18.00 val. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą
Motyvacinis pokalbis Iki gegužės 31 d. su mokiniu suderintu laiku Į Motyvacinį pokalbį kviečiami visi Stojamąjį testą išlaikę mokiniai (surinkę ne mažiau kaip 30 proc. taškų iš kiekvieno dalyko)
Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Individualiai suderintu laiku

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas priėmimo tvarkos 17.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (400 eurų)
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui

 

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę 2024-2025 m. m. vyks šiais etapais:

 2024 priemimas Ig. klase


Priėmimas į laisvas vietas III g. klasėje 2024-2025 m. m.

Skelbiame informaciją dėl mokinių priėmimo į laisvas vietas (5 vietos) III gimnazijos klasėje organizavimo 2024 m.

 

Priėmimo į III gimnazijos (11 kl.) klasę vykdymo etapai:

Etapas Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste pateikimas Nuo gegužės 20 d. iki birželio 5 d. Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai. Prašymas pildomas LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste gavimo patvirtinimas Iki birželio 6 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo dalyvauti Stojamajame teste gavimo
Stojamojo testo vykdymo mokestis Iki birželio 8 d. Už Stojamąjį testą renkamas 55 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“
Registracija prieš Stojamąjį testą Birželio 8 d. nuo 9.00 val. iki 9.45 val.

Dalyvis privalo turėti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą Stojamojo testo vykdymo mokestį;
- mokinio pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas pagal Priėmimo tvarkos 9 punktą (jei mokinys šių pasiekimų turi);
- pažymą apie tėvų darbą Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje, jei kandidatas pretenduoja į papildomus taškus pagal Priėmimo tvarkos 11 punktą;

Stojamasis testas Birželio 8 d. 10.00-12.20 val. Testo trukmė 2 val. Testas atliekamas raštu
Stojamojo testo rezultatų skelbimas Iki birželio 13 d. 18.00 val. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą
Motyvacinis pokalbis Iki birželio 21 d. su mokiniu suderintu laiku Į Motyvacinį pokalbį kviečiami visi Stojamąjį testą išlaikę mokiniai (surinkę ne mažiau kaip 30 proc. taškų iš kiekvieno dalyko)
Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Individualiai suderintu laiku

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas priėmimo tvarkos 17.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (400 eurų)
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui