PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2024-2025 M. M.

Skelbiame mokinių priėmimo į 5 klasę 2024-2025 m. m. datas:

2024 priemimas 5 klase 2v

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos 5 klasėje mokiniams ir jų tėvams 2024 m. kovo  26 d. bus organizuojama atvirų durų diena.

Ketvirtokų žinių lygos vykdymo etapai 2023–2024 m. m. 

Etapas

Data ir laikas

Pastabos

Ketvirtokų žinių lygos III turnyro rezultatų skelbimas

Iki balandžio 15 d.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą

 

Stojamojo testo į 5 klasę vykdymo etapai 20232024 m. m. 

Etapas Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste pateikimas Nuo balandžio 15 d. iki balandžio 24 d. Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste gavimo patvirtinimas Balandžio 25 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Stojamajame teste
Stojamojo testo vykdymo mokestis Iki balandžio 27 d. Renkamas 55 eurų Stojamojo testo vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Testo vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“
Registracija prieš Stojamąjį testą Balandžio 27 d. 8.45–9.45 val.

Dalyviai privalo turėti:
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
- Kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą Stojamojo testo vykdymo mokestį;
- Rašymo priemonę, liniuotę, trintuką.
- Mokinio pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas, jei kandidatas pretenduoja į papildomus taškus pagal Tvarkos 9 punktą.
- Pažymą apie tėvų darbą LSMU ir jo padaliniuose, jei kandidatas pretenduoja į papildomus taškus pagal Tvarkos 11 punktą.

Stojamasis testas Balandžio 27 d. 10.00–11.40 val. Testo trukmė 1,5 val. Testas atliekamas raštu.
Stojamojo testo rezultatų skelbimas Iki gegužės 16 d. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą 
Sutarčių su įstojusiais mokiniais pasirašymas Gegužės 20-22 d.

Iki sutarties pasirašymo dienos reikia:
- užpildyti el. prašymą dėl priėmimo gimnazijos el. svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS.
- Sumokėti pradinį vienkartinį 400 eurų mokestį. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Pradinis vienkartinis mokestis, mokinio vardas, pavardė, klasė“
Pasirašant sutartį reikia pateikti:
- Gimimo liudijimą;
- Pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- Kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (400 eurų).

 


PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 2024-2025 M. M.

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę 2024-2025 m. m. vyks šiais etapais:

 2024 priemimas Ig. klase

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos I gimnazijos klasėje mokiniams ir jų tėvams 2024 m. gegužės 7 d. bus organizuojama atvirų durų diena.