Since now June 13 will be known to the LSMU School community as a very special day. On this day students and teachers from the LSMU school went to Vilnius to greet and meet a sixteen-people delegation from two American schools (the Montgomery Bell Academy) and the Harpeth Hall School) and to bring them back to Kaunas. An unforgettable experience was the touching moment of the very first meeting, warm greeting speeches, the first handshakes, trying to remember strange foreign-sounding names and seeing in person your pen-pal. Also, it was the first step into the dreamy world of everlasting friendship and an opportunity to learn about other cultures. The meeting has paved a way to be tread by both the students and teachers of the LSMU School, the MBA and the HH.

DSC 0928 MediumS.Parulskis romane “Tamsa ir partneriai” rašė: “Budelis ir auka žino tikrąją tiesą, o liudytojas, žiūrovas – jis gauna tik įspūdį apie tiesą”. Tas pats pasakytina ir apie laisvę, demokratiją ir kitus įprastai pamatinius dalykus – visi juos suprantame skirtingai, esame veikiami savo “įspūdžio”. Tokiame kontekste kartais tenka pripažinti, kad mūsų vertybės neišvengiamai  keičiasi  kartu su mumis, jos ir toliau pamatinės, bet suvokimo laipsnis kinta veikiamas informacijos ir brandos. Būtent apie tai bandėme diskutuoti su Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje  patarėju p.L.Aubry.

Prancūzijos lingvistikos atašė Lietuvoje ponas Luc Aubry tęsi LSMU mokyklai duotus pažadus ir siunčia mums naują prancūzų kalbos  mokytoją stažuotoją Francois Le Corr, kuris jau vedė savo pirmąją pamoką penktokams ir yra pasirengęs juos mokyti iki pat šių mokslo metų pabaigos. Prisistatydamas apie save jis sakė: „ I came from Chartres, but I was studying in Montpellier, during three years. Then, last year I was in Malta, to do my master (theoric part) by distance education. This year I am doing the traineeship to valid the practice part of this master degree. It means that I`m still a student at the university of Montpellier. This experience in Lithuania is really enriching and it`s a pleasure to be warmly welcomed by the institutions. LSMU was also very kind with me and thank to them. Kids are marvelous.“ (kalba netaisyta)
Francois dirbs mūsų mokykloje kiekvieną ketvirtadienį   ir ves vadinamąją „nulinę“ pamoką, kuri prasideda 7.30 ir baigiasi 8.10 laiku. Po to jis dar žada likti mokykloje ir siūlo savo žinias ir patirtį visiems, norinitiems pradėti mokytis šios kalbos ar šiaip pabendrauti. Francois yra ypatingas mokytojas, nes jis specializuojasi dirbti su užsieniečiais, visiškai nekalbančiais prancūziškai ir izoliuotais nuo prancūziškos aplinkos, tad jo atvykimas – puiki dovana mūsų mažiesiems būsimiems poliglotams.
Kviečiu visus išnaudoti mūsų svečio potencialą, mokykitės, bendraukite, draugaukite, pažinkite daugiau kultūrų ir gyvenkite pilnavertiškesnį gyvenimą!
Jei norėsite gauti daugiau informacijos, prašau, susisiekite su tarptautinių ryšių koordinatore Ingrida.

Mokytojas

Gruodžio 9-ąją dieną Kaunas pasitiko baltu sniegu ir šaltuku, o mūsų mokykloje buvo šilta nuo vaikų šypsenų: tą dieną sulaukėme garbingų svečių. LSMU mokykloje su oficialiu vizitu lankėsi Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje ponia Maryse Berniau, ambasadorės patarėjas kultūros ir bendradarbiavimo reikalams ponas Frederic Bellido, ambasadorės patarėjas ir lingvistikos atašė ponas Luc Aubry bei kalbos atašė asistentė ponia Snieguolė Kavoliūnienė. Garbių svečių vizitas yra sudėtinė ilgalaikio prancūzų kalbos sustiprinto mokymo projekto dalis, kurio metu svečiams buvo pristatyta mūsų mokykla, sudaryta galimybė betarpiškai pabendrauti su vaikais, pasižiūrėti nuoširdžią mokinių parengtą programą, apžiūrėti mokykloje eksponuojamus darbus prancūziška tematika ir paskleisti  prancūzišką dvasią bei atmosferą.  Vizitas buvo suskirstytas į dvi dalis, o antrojoje dalyje, kuri vyko LSMU priklausančiame Farmacijos muziejuje, prancūzų ambasadorė ir ją lydintys asmenys susitiko  su universiteto rektoriumi prof. Remigijumi Žaliūnu, kuris pasakė ilgą sveikinimo kalbą prancūziškai, tuo suteikdamas daug džiaugsmo mūsų svečiams. Farmacijos muziejuje ponia ambasadorė ir ją lydintys asmenys buvo maloniai nustebinti turtinga ekspozicija ir įdomiu pristatymu, kuriuo pasirūpino  gerb. prof. Alvydas Laiškonis ir R. Šumano centro vadovė ponia Birutė Strakšienė. Vėliau svečiai su susidomėjimu išklausė profesoriaus parengto universiteto istorijos pristatymo ir domėjosi kiekvienu su Prancūzijos ir Lietuvos ryšiais susijusiu faktu.

Po šios malonios įžangos žodis buvo suteiktas mokyklos direktoriui ponui Arūnui Bučniui, kurio misija tą dieną buvo pristatyti projekto idėją ir aptarti galimos pagalbos klausimus. Diskusija buvo nuoširdi ir labai vaisinga, nes prancūzai įžvelgė ir pajuto neapsimestinį mokyklos norą suteikti savo mokiniams kokybiškiausią šiandien įmanomą išsilavinimą ir gebėjimus, kurių prireiks konkuruojant pasaulinėje darbo rinkoje. Svečiai iš Prancūzijos užtikrino, kad tikrai bus mūsų sąjungininkais ir patarėjais.  Prancūzai jau šiandien LSMU mokyklai siūlo partnerę mokyklą Prancūzijoje, pradedančių kalbėti mokinių mainus, stažuotes prancūzų kalbos mokytojams, taip pat stažuotoją, kurio gimtoji kalba prancūzų, vasaros stovyklą vaikams, paramą vadovėliais ir pagalbą renkantis pažangiausias mokymo metodikas mažiesiems. Konkretūs paramos teikimo ir bendradarbiavimo klausimai bus aptarti papildomai, juos nuo šios dienos asmeniškai kuruos lingvistikos atašė ponas Luc Aubry, kuris, beje, pažadėjo atvykti į viešą LSMU mokyklos vaikų tėvelių susirinkimą, kurio metu bus pasirengęs atsakyti į visus klausimus ir išdėstyti bendradarbiavimo galimybes ir naudą. Susirinkimą planuojama organizuoti 2014 m. sausio mėn., apie jį bus papildomai paskelbta mokyklos tinklalapyje.

Apibendrindami gruodžio 9-osios dienos vizitą galime teigti, jog pajutome didžiulį palaikymą dėl sustiprinto prancūzų kalbos dėstymo ir užsikrėtėme begaliniu entuziazmu, kurio taip trūksta mūsų santūriame krašte. Tikime, kad pasirinkome teisingą kelią, nebijome suklysti, neklysdami nesukursime nieko originalaus, o mes siekiame būtent prasmingo originalumo, o ne sėkmingos imitacijos. Tikime savo mokiniais, matome, kaip greitai jie adaptuojasi ir lengvai priima iššūkius, tad neabejojame, kad antrąją kalbą jie traktuos kaip dovaną ir, kaip sako rytų išmintis, „skanaudami vaisių, prisimins  žmogų, kuris pasodino medį“.

2013 m. gruodžio 9-ąją mes pasodinome savąjį medį. Nuo šiol beliko juo kantriai rūpintis.

Projektą kuruojanti LSMU mokyklos tarptautinių ryšių koordinatorė

Gyvename sudėtingame, daugiasluoksniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame tautos ir kultūros yra persipynusios ir priklausomos viena nuo kitos. Virtualioji erdvė keičia žinių turinį ir formą, o žinių prieinamumas verčia mus rimtai permąstyti visą edukacijos procesą, nusistatyti prioritetus ir atsiriboti nuo beprasmės gaišaties. Visiškai keičiasi pats išsilavinimo supratimas, tai jau nebėra vien tradicinis raštingumas, kuris visada buvo prioritetas vidurinėje mokykloje, šiandien privalome kalbėti apie globalias kompetencijas, kurių svarbą akcentuoja pažangiausios pasaulio švietimo sistemos. Privalome suvokti, kad visa žmonija patiria tuos pačius iššūkius: klimato kaita ir ekologinės katastrofos, ligų epidemijos ir atsparumas vaistams, pasaulinis skurdas, ekonomikos recesija, terorizmas ir žmogaus teisių suvaržymai, politinis nestabilumas ir tarptautiniai konfliktai, karo zonos visa tai verčia žmones vienytis, gyventi be sienų ir veikti bendrai. Šis laikmetis įvardijamas kaip žinių ekonomikos ir informacinės visuomenės amžius, kuriame nebėra galimybės atsiriboti nuo pasaulyje vykstančių procesų: tai, kas vyksta tolimiausiame planetos kampelyje, tiesiogiai liečia visus.

Tokiame pasaulyje ypatingą svarbą įgauna globalios kompetencijos, kurios parengia mokinius gyvenimui naujoje socialiai – ekonomiškai – politiškai susijusioje aplinkoje. Tenka skaityti įvairių definicijų, bandančių įvardinti globalias kompetencijas: ar užtenka išvykti pagal mainų programą į kitą šalį, o gal reikia pasikviesti kitataučius. Tačiau ar tada jau būsime „globaliai kompetentingi“? Vieningo atsakymo nėra, galime tik spėlioti, kokia veikla būtų prasmingiausia , bet manome, kad teisinga būtų pasaulį matyti kaip vieningą komunikuojančią visuomenę, kurioje tarpsta pagarba ir domėjimasis kita kultūra ir kita kalba.

Visi esame nežinios būsenoje, kai kalbame apie ateitį. Nesame pajėgūs įžvelgti. Joks ekspertas negali tvirtai pasakyti, kaip atrodys pasaulis po penkerių metų, tad ruošiame ateičiai, kuri .....tik jūs patys pasakysite, kokia ji bus. Mokytojai tik stengiasi numatyti teisingus žingsnius, pasitekdami savo patirtį formuoja veiklos gaires ir viliasi, kad tai pasitarnaus jūsų gerovei.

LSMU mokykloje yra sudaryta tarptautinių ryšių ir tarptautinių projektų grupė, kurios pagrindinis tikslas yra pasirūpinti mokyklos „tarptautiškumu“ ( sutarkime, kad šis terminas oficialiai nevartotinas, o čia jis dėl aiškumo). Esame europiečiai, bet dažnai vis dar jaučiamės gyvenimo statistais, kurie dar  jame dalyvauja neišnaudodami galimybių potencialo ir per mažai lemia sprendimus. Viena iš objektyvių tokios situacijos priežasčių – nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas ir nesiorientavimas ES veiklos procesuose.

Pirmas LSMU mokyklos žingsnis modernesnės edukacijos link yra prancūzų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos sustiprintas mokymas. Šį projektą vykdysime jau nuo 2014/2015 mokslo metų. Visi mokiniai, pasirinkę prancūzų kalbą antrąja užsienio kalba, turės 4 pamokų per savaitę krūvį ir, tikime, baigę mokyklą puikiai komunikuos anglų ir prancūzų kalba. Norime, kad mūsų mokiniai suprastų, kad stengiamės dėl jų gerovės, dėl jų gebėjimo konkuruoti globaliame pasaulyje ir kad naujas galimybes traktuotų ne kaip dar vieną prievolę, bet kaip dovaną, galinčią pakeisti jų gyvenimą.

Prancūzų kalbos projektas mums labai prasmingas ir šiame kelyje nesame vieniši: visiško pritarimo ir palaikymo sulaukėme iš oficialių Prancūzijos institucijų ir įgaliotųjų asmenų. Tuo tikslu 2013m. gruodžio mėn.9d. LSMU mokykloje svečiuosis Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje ponia Maryse Berniau, Prancūzų instituto direktorius ponas Frederic Bellido, kalbos atašė ponas Luc Aubry ir kiti juos lydintys asmenys. Apvalaus stalo diskusijos metu mokyklos administracija ir pedagogai pristatys savo edukacijos viziją ir išklausys svečių patarimų.