DĖMESIO II-III g. klasių mokiniai!!!!

Skelbiama atranka į Pasaulinio privačių mokyklų tinklo Simpoziumą CGSMB International Symposium 2024 „The Future of Democracy", Kanberoje, Australijoje.

Atrankoje kviečiami dalyvauti:

  • Besimokantys II - III g. klasėje;
  • Neturintys galiojančių drausminių nuobaudų;
  • Turintys ne žemesnį kaip 8,0 balo paskutinio pusmečio pažymių vidurkį;
  • Turintys ne žemesnį kaip 8,0 balo paskutinio pusmečio anglų kalbos ir istorijos dalykų pažymių vidurkį;
  • Pasižymintys aktyviu dalyvavimu Gimnazijos organizuojamose veiklose, reginiuose, akcijose, socialinėje veikloje Gimnazijoje ir už jos ribų;
  • Papildomas balas gali būti skiriamas mokiniams, dalyvavusiems atrankoje į NESS 2024.

Norintys dalyvauti Iki 2024 m. kovo 8 d. užpildo registracijos formą:


Formoje prašoma parašyti trumpą, originalią pastraipą tema: „Democracy: evolution, its various forms and alternatives in the modern world.

  • Pretendentai 2024 m. kovo 13 d. bus kviečiami dalyvauti motyvaciniame pokalbyje.
  • Atrinkti dalyviai skelbiami iki 2024 m. kovo 14 d.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.