Nuo balandžio 15 d. iki balandžio 24 d. vyksta Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste į 5 klasę pateikimas.