Sąmoningumas – tai gebėjimas sutelkti dėmesį ir jį išlaikyti. Sąmoningumo didinimo mėnesis „Be patyčių“ kviečia visus susitelkti ir apmąstyti savo veiksmus ir poelgius, atkreipti dėmesį į kenčiančius nuo patyčių ir/ar smurto. To siekėme visą kovo mėnesį:

  • Penktų klasių mokiniams organizavome integruotą literatūros ir socialinio emocinio ugdymo pamokų ciklą „Ko mus moko literatūra?“ Šių pamokų metu mokiniai skaitė kūrinių ištraukas apie draugystę bei jas analizavo: kodėl svarbu turėti draugą? Kodėl liūdna, jei jo netenki? Kas yra tikras draugas? Ką daryti, kai draugai nuvilia? Paskui kūrė socialines istorijas (trumpas istorijas, pasakojančias apie situaciją, kurioje vaikai nežino, kaip pasielgti pagal visuomenei priimtinas taisykles), kuriose atskleidė savo idėjas, svarstymus apie galimus problemų sprendimo būdus.
  • Šeštų klasių mokiniai dalyvavo integruotose socialinio emocinio ugdymo ir dailės pamokose, kurių metu kūrė plakatus tema „Sakome STOP smurtui, patyčioms ir kitam netinkamam elgesiui“.
  • Su II g. klasių mokiniais smurto prieš vaikus prevencijos programos „Esame saugūs“ metu kalbėjome apie smurtą, pagrindines smurto rūšis bei stiprinome gebėjimą atpažinti smurtą mus supančioje aplinkoje.
  • 6a klasės mokinių komanda dalyvavo II respublikinėje viktorinoje-protų mūšyje „Praleidžiu progą pasityčioti 2024!“
  • Su 5-6 klasių mokiniais dalyvavome draugiškoje socialinio emocinio ugdymo „Drambliadoje“, kurios metu gilinomės į atsakingą sprendimų priėmimą, tarpusavio santykius, stiprinome socialinį sąmoningumą, savitvardą bei savimonę.
  • Visą gimnazijos bendruomenę 6a klasės mokiniai pakvietė į Kaziuko mugę, kurios metu surinktas pelnas (300 Eur.) buvo paaukotas VšĮ „Savanoriai vaikams“. Šios organizacijos iniciatyvos „Niekieno vaikai“ tikslas - kad nė vienas vaikas neliktų vienišas!
  • Gimnazijos mokytojai dalyvavo VšĮ „Vaikų linija“ organizuotuose mokymuose „Draugiškos grumtynės, konfliktas ir patyčios – kada sakyti STOP?“ Mokymų metu lektorė pabrėžė, kad ne visas elgesys, su kuriuo susiduriame mokykloje, yra netinkamas ar žeidžiantis šalia esančius žmones, todėl mokykloje dirbantiems suaugusiesiems yra svarbu atskirti situacijas, reikalaujančias suaugusio žmogaus įsikišimo bei pagalbos. Lektorė pasitelkusi įtraukias užduotis bei praktines situacijas pristatė, kokiais bruožais pasižymi draugiškos grumtynės, konfliktai ir patyčios; kuo šios elgesio apraiškos panašios ir kuo skiriasi; koks suaugusiųjų elgesys reikalingas susidūrus su draugiškomis grumtynėmis ir konfliktais; kaip apibrėžiamos patyčios ir kokias elgesio formas jos apima; kaip kiekvienas mokyklos suaugusysis turi tinkamai sustabdyti pastebėtas patyčias.
  • Atlikome 5-8 klasių mokinių apklausą „Patyčių masto gimnazijoje įvertinimas“, kuri atliekama sistemingai kas dvejus metus. Gauti rezultatai leidžia dar efektyviau planuoti veiklas, priimti susitarimus ir kurti saugią gimnaziją visiems.